NASZE MOCNE STRONY

Specjalizujemy się w zagospodarowaniu terenów zielonych
Go to ROZBUDOWANY PARK MASZYN

ROZBUDOWANY PARK MASZYN

Go to ZAWSZE NA CZAS

ZAWSZE NA CZAS

Go to RZETELNE WYKONANIE

RZETELNE WYKONANIE

Go to DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

KOSZENIEM:

 • poboczy i rowów przydrożnych,
 • wałów melioracyjnych,
 • trawników i zieleńców miejskich i przydomowych,
 • nieużytków rolnych, łąk, pastwisk,
 • szarości oraz terenów trudno dostępnych

Szeroko rozwinięty park maszyn pozwala nam realizować wszelkiego rodzaju prace, w zależności od potrzeb klienta. Sprzęt wykorzystywany do realizacji usług to:

 • kosiarki bijakowe: wysięgnikowe, tylko-boczne, czołowe,
 • kosy spalinowe: wykaszarki, wycinarki,
 • kosiarki spalinowe z koszem,
 • kosiarki bijakowe samojezdne z koszem

 

MELIORACJĄ:

Wykonujemy wszelkiego rodzaju zabiegi w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleb.

Melioracja w  klimatologii oznacza poprawę warunków klimatu lokalnego poprzez odprowadzanie i zagospodarowanie terenów. Uwzględnić przy tym należy wzajemny wpływ środowiska naturalnego i działalności ludzkiej.

Nasz sprzęt wykorzystywany do realizacji usług melioracyjnych to:

 • koparki gąsienicowe wyposażone w łyżki: skarpówki, koszące, podsiębierne
 • wysięgniki z głowicą odmulającą,

 

REKULTYWACJA 

Wykonujemy szereg usług w celu przywrócenia terenom wartości użytkowych. W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja oznacza nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez:

 • właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,
 • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
 • uregulowanie stosunków wodnych,
 • odtworzenie gleb,
 • umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Masz pytanie? Napisz.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress