Dbamy o zieleń

NASZE MOCNE STRONY

Specjalizujemy się w zagospodarowaniu terenów zielonych
Go to ZAWSZE NA CZAS

ZAWSZE NA CZAS

Go to RZETELNE WYKONANIE

RZETELNE WYKONANIE

Go to DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

KOSZENIEM:

 • poboczy i rowów przydrożnych,
 • wałów melioracyjnych,
 • trawników i zieleńców miejskich i przydomowych,
 • nieużytków rolnych, łąk, pastwisk,
 • szarości oraz terenów trudno dostępnych

Szeroko rozwinięty park maszyn pozwala nam realizować wszelkiego rodzaju prace, w zależności od potrzeb klienta. Sprzęt wykorzystywany do realizacji usług to:

 • kosiarki bijakowe: wysięgnikowe, tylko-boczne, czołowe,
 • kosy spalinowe: wykaszarki, wycinarki,
 • kosiarki spalinowe z koszem,
 • kosiarki bijakowe samojezdne z koszem

 

MELIORACJĄ:

Wykonujemy wszelkiego rodzaju zabiegi w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleb.

Melioracja w  klimatologii oznacza poprawę warunków klimatu lokalnego poprzez odprowadzanie i zagospodarowanie terenów. Uwzględnić przy tym należy wzajemny wpływ środowiska naturalnego i działalności ludzkiej.

Nasz sprzęt wykorzystywany do realizacji usług melioracyjnych to:

 • koparki gąsienicowe wyposażone w łyżki: skarpówki, koszące, podsiębierne
 • wysięgniki z głowicą odmulającą,

 

REKULTYWACJA 

Wykonujemy szereg usług w celu przywrócenia terenom wartości użytkowych. W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja oznacza nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez:

 • właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,
 • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
 • uregulowanie stosunków wodnych,
 • odtworzenie gleb,
 • umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Masz pytanie? Napisz.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress